Projektsida

Avlopp i Kretslopp Haninge kommun, del 2

Detta är ett tilläggsprojekt i det pågående projektet ”Avlopp i Kretslopp, Haningekommun”.
Tilläggsprojektet är tänkt att genomföras under 2018 och avslutas samtidigt som LOVA projektet ” ”Avlopp i Kretslopp Haningekommun” vilket ska slutredovisas februari 2019. Syftet är att ta fram en förbättrad ureahygieniseringsprocess jämfört mot planerad process enligt LOVA-ansökan, 2016 samt att få fler fasighetsägare att välja en kretsloppsanpassadlösning.
Mål för projektet;
• Processen ska bli lättare att expandera, än enligt LOVA 2016.
• Slutprodukten ska ha en bättre kvalité och mer attraktiv för en lantbrukare att ta emot än enligt LOVA 2016.
• Att SRV kommuner (Haninge, Nynäshamn, Botkyrka, Salem samt Huddinge) samt även Tyresö kommun ska införa en miljöstyrande taxa för omhändertagande av wc-vatten.
• Få ännu fler fasighetsägare att välja en kretsloppsanpassad lösning än LOVA 2016 genom information.

Slutmålet är att arbetet ska leda till dubbla mängden minskat utsläpp till Östersjön än enligt LOVA, 2016.

Haninge kommun
937000
2018 - 2020
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3213
501-49797-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Ansökan
Kontakta diarietLOVA-Beslut