Projektsida

Utredning om åtgärder av fosforläckage för tre biflöden till Göta älvs avrinningsområde

Under 2012 (rapporterades 2013) utförde länsstyrelsens beredningssekretariat i samarbete med vattenrådet ett testprojekt i Slumpån. Vi vill nu utgående från detta projekt utöka analysen till fler av biflödena med avseende på källfördelning och potential för åtgärder av näringsämnesläckage med fokus på fosfor.
Under 2017 har Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF) och Trollhättans stad utökat sina respektive kontrollprogram avseende fosforprovtagning med fler parametrar (fosfatfosfor och partikulärt bunden fosfor) i Stallbackaån (GÄVVF+Trollhättan), Slumpån (GÄVVF+Trollhättan) och Sköldsån (GÄVVF) för att underlätta analysen av vilka källor till fosfor som finns inom Göta älvs ARO. Dessa data samt tidigare analyserade fosfordata är tänkta att användas i analysen.
Göta älvs vattenråd ansöker härmed om projektstöd för sammanställning av befintliga data och utifrån dessa föreslå lämpliga potentiella åtgärder. I projektet ingår även dialog med markägare inom dessa tre delavrinningsområden.
Göta älvs vattenråd utser arbetsgrupp för projektet. Denna arbetsgrupp planerar arbetet tillsammans med konsulten.

Göta Älvs vattenråd
Göteborg
220000
SEK
2018 - 2018
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3160
501-2772-2018

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan