Projektsida

Uppföljning kalkfilter Råbytorp

Ni kommer att, med hjälp av
tidigare beviljade LOVA-stöd, anlägga två stycken parallella kalkfilterbäddar i
anslutning till en befintlig fosfordamm. Filterbäddarna anläggs på ett sådant sätt att
de belastas med ett så jämnt flöde som möjligt från samma fosfordamm. I utloppen
från filterbäddarna kommer ni att mäta flöde och ta tidsproportionerliga
samlingsprov medan ni i inloppet kommer att enbart ta tidsproportionerliga
samlingsprov. De kemiska parametrar ni kommer att analysera i samlingsproven är
totalkväve, ammoniumkväve, nitrat-nitritkväve, totalfosfor, fosfatfosfor, filtrerat
totalfosfor och pH. De två kalkfiltermaterial ni kommer att utvärdera och jämföra är
Nordkalks produkt Filtra G och Hyttsand.

Höje å Vattenråd
207000
SEK
2018 - 2020
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3154
501-32754-2017

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentAnsökan
Öppna dokumentAnsökan
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Övrigt