Projektsida

Informationsinsatser för utveckling av fiskevården i de stora sjöarna

Projektet arbetar med att utifrån fångstdatabanken samla fångstdata från sportfisket, bland annat via tävlingar och arrangemang i främst nationella vatten med fritt handredskapsfiske. Datan ska sammanställas och skickas till myndigheter, kommuner, forskare och andra intressenter för användning inom forskning och förvaltning.

Sportfiskarna
160000
SEK
2018 - 2018
Levande sjöar och vattendrag
Försörjande
3151
609-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.