Projektsida

Ny trumma Lavösund

Trummorna som åtgärden är riktad mot ligger vid Lavösund. Projektet går ut på att byta ut gamla trummor med diametern 1 m till nya trummor med diametern 2 m. Den ökande trumdimensionen medför fördubblad yta för vattengenomströmning. Vikarna kring Lavön är klassificerade och har dålig- eller otillfredsställande status enligt Vattenmyndighetens statusklassning. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status till 2015. Denna åtgärd hjälper Lavösund att uppnå bättre status och går i linje med Västerhavets vattendistrikts åtgärdsprogram. Se vidare Bilaga 1. Ny trumma Lavösund.

Orust kommun
Henån
262500
2014 - 2015
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3063
501-5997-2014

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.