Projektsida

Sugtömningsstation och utslagsvask vid Hällsviks båtsällskap

Installation av sugtömnings station och utslagsvask för toalettavfall från båtar i Hällsviks båtsällskaps fritidsbåtshamn. Installation av ovan nämda anläggningar omfattar även: * Inkoppling på kommunalt spillvattennät. * Anskaffning av sugtömnings station. * Installation och anskaffning av tryckavloppssystem då den kommunala spillvatten brunnen är belägen ca 2,0m över tänkta installation. Projektet innefattar även alt 2 & 3 med avtagande ekonomisk ambitionsnivå. Där spillvattnet istället leds till enskilt avlopp med sluten tank. med alt3 utan tryckavloppssystem.

Hällsviks båtsällskap
Göteborg
161633
2014 - 2014
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3062
501-5867-2014

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.