Projektsida

Projektering av våtmark uppströms Somran, Kagghamraåns sjösystem

Inom projektet ska en teknisk konstruktionsritning, geoteknisk utredning, markmodellering och beräkning av massbalans tas fram som underlag för anläggande av våtmark för att minska närsaltbelastningen på Malmsjön, Kagghamraån och Östersjön. Samråd planeras att hållas med markägare, markavvattningsföretag, Trafikverket. Dispens från strandskydd ska sökas och en anmälan om vattenverksamhet lämnas till Länsstyrelsen.

Botkyrka kommun
Botkyrka
140000
2017 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3054
501-49286-17

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medel
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA-Beslut
LOVA- Ansökan