Projektsida

Strukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar på fastighet inom Bosjön

Thomas Pettersson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av ca 15 ha åkermark. 7,1 ha under 2017 och 11,1 ha under 2018, inom fastighet inom Bosjön. Åtgärden beräknas minska belastningen på Väringen och nerströmsliggande Arbogaån med 6 kg P/år.

Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Örebro
36056
2017 - 2017
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3053
501-2228-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Ansökan
Kontakta diarietLOVA-Beslut