Projektsida

Strukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheter inom Kumla-Vallersta och Kumla-Sörby

Stig Karlsson, Torsten Karlsson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 16 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheterna Kumla-Vallersta och Kumla-Sörby. Åtgärden beräknas minska belastningen på Täljeån med 13 kg P/år.

Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Örebro
23200
2017 - 2017
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3050
501-2233-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Ansökan
Kontakta diarietLOVA-Beslut