Projektsida

Strukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Blacksta 5:13 m.fl.

Stig Karlsson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 15 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheten Blacksta 5:13 och 3:3. Åtgärden beräknas minska belastningen på Blackstaån, Svartån och Hjälmaren med 6 kg P/år.

Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Örebro
28080
2017 - 2017
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3049
501-2229-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Ansökan
Kontakta diarietLOVA-Beslut