Projektsida

Strukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar på fastigheten inom Blacksta

Stig Karlsson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 15 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte på fastigheten inom Blacksta. Åtgärden beräknas minska belastningen på Blackstaån, Svartån och Hjälmaren med 6 kg P/år.

Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Örebro
28080
2017 - 2017
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3049
501-2229-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Ansökan
Kontakta diarietLOVA-Beslut