Projektsida

VA-plan för Laxå kommun

Laxå kommun ska ta fram en heltäckande VA-plan till hela kommunen som sträcker sig över flera mandatperioder. Projektet är förlagt över en tidsperiod om två år med start sensommaren 2017. VA-planen ska bli ett levande styrdokument för VA-försörjningen i hela kommunen. VA-planen kommer att tas fram i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering. Det övergripande målet är att projektet ska bidra till hållbar utveckling och minskade utsläpp av näringsämnen och miljögifter till recipienterna, särskilt med inriktning mot Hjälmaren.

Laxå kommun
300000
2017 - 2017
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3048
501-2236-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Ansökan