Projektsida

VA-plan för Laxå kommun

Laxå kommun ska ta fram en heltäckande VA-plan till hela kommunen som sträcker sig över flera mandatperioder. Projektet är förlagt över en tidsperiod om två år med start sensommaren 2017. VA-planen ska bli ett levande styrdokument för VA-försörjningen i hela kommunen. VA-planen kommer att tas fram i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering. Det övergripande målet är att projektet ska bidra till hållbar utveckling och minskade utsläpp av näringsämnen och miljögifter till recipienterna, särskilt med inriktning mot Hjälmaren.

Laxå kommun
300000
2017 - 2017
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3048
501-2236-2017

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medel
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan