Projektsida

Pilotanläggning för dagvattenrening i Åsbro

Uppförande av en pumpstation vid pilotanläggningen för dagvattenrening i Åsbro. Ansökan är ett komplement till ett tidigare LOVA-projekt (dnr 501-1805-2015) och syftar till att utöka tillförseln av dagvatten från Åsbro till reningsanläggningen jämfört med den tidigare projektplanen från 2015.

Askersunds kommun
Askersund
245000
2015 - 2017
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3046
501-1805-2015,501-2234-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Ansökan
Kontakta diarietLOVA- Slutrapport
Kontakta diarietLOVA-Beslut