Projektsida

Strukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Kåvi 1:10.

Jonas Bergström och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 30 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheten Kåvi 1:10. Åtgärden beräknas minska belastningen på Lillån och nedströmsliggande Hjälmaren med 12 kg P/år.

Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Örebro
56190
2017 - 2017
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3044
501-2231-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Slutrapport