Projektsida

Strukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Sköldberg 204.

Anders Eriksson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 15 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheten Sköldberg 204. Åtgärden beräknas minska belastningen på Arbogaån med 6 kg P/år.

Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Örebro
23600
2017 - 2017
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3042
501-2227-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Slutrapport