Projektsida

Reningskapacitet av patogener och långsiktig rening av övergödande ämnen i impregnerad biokol och tvåstegsbiokolanläggningar

Projektets syfte är att sprida den senaste kunskapen om hur biokol kan användas i små avloppssystem som ersättning eller komplement till markbäddar för en säker och hållbar framtida avloppsrening.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Uppsala
760326
SEK
2017 - 2018
Ingen övergödning & Levande sjöar och vattendrag
Reglerande och upprätthållande
3004
864-17

Relaterade projekt: Små Avlopp

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Avloppsguiden ABMetodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk - samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll 900 000SEK
Chalmers tekniska högskolaVerktyg för mikrobiell riskanalys av Små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar 652 000SEK
JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknikGIS-baserat stöd för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd, demonstrationsprojekt 639 000SEK
JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknikRiktlinjer för användning av bergkross i markbaserade avloppsanläggningar 520 000SEK
VA-guidenVerktyg för bedömning av självrening vid prövning av Små avlopp, fosforretention och smittskydd 489 000SEK
Norrtälje KommunMetod för provning av BDT-anläggningar 379 920SEK
Lantbrukarnas riksförbund, LRFHållbart kretslopp av Små avlopp 365 000SEK
WSPFörstudie för utveckling av kartverktyg för likvärdig prövning och effektiv tillsyn av Små avlopp 346 500SEK
VA-guidenVA-rådgivning, ett stöd för effektiv tillsyn av Små avlopp 190 000SEK
Knivsta KommunVakuumtoaletter i befintliga hus, metoder och kostnader för installation 175 000SEK
Kungsbacka kommunUtvärdering av enskilda avloppsanläggningar 150 197SEK
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLURiktlinjer för användning av biokol i små avloppsanläggningar 455 000SEK
Region Halland- Miljösamverkan HallandEnskilda avlopp- fosforkällor 484 330SEK
WSPFramtagande av förslag till nationella riktlinjer för registrering av uppgifter om små avlopp 145 000SEK
JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknikStandardiserad utvärdering av paketlösningar för BDT-rening- fastställande av svensk metod 68 340SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Övriga dokument
Ansökan
Ansökan