Projektsida

Informationsinsatser för utveckling av fiskevården i de stora sjöarns

Projektets syfte är att nyttja funktionerna i Fångstdatabanken för insamling av fångstdata från sportfisket, bland annat via tävlingar och arrangemang i främst nationella vatten med fritt handredskapsfiske. Data samlas in via mobilappen och sammanställs och vidarebefodras till myndigheter, kommuner, forskare och andra intressenter för att användas i forskning och förvaltning.

Sportfiskarna
140000
2017 - 2017
Hav i balans...& Levande sjöar och vattendrag
Försörjande
3003
898-17

Relaterade projekt: Informationsinsatser inom fiskevården

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medel
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Informationsinsats för att få fler att engagera sig i arbetet med att återuppbygga de lokala fiskbestånden längs västkusten 270 000
Östersjölaxälvar i SamverkanNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Fångstdata nationella vatten 250 000
Sveriges fiskevattenägarförbundNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Vägledningsmaterial bildande av fiskevårdsområden 165 000
Sveriges fiskevattenägarförbundNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Vägledningsmaterial för kontrollavgiften 125 000
Sveriges fiskevattenägarförbundNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Nytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän 125 000
Älvräddarnas SamorganisationNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Kunskap för levande vatten 100 000
Världsnaturfonden WWFEkonomiska och sociala vinster av en miljöanpassad vattenkraft 230 000
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaFler engagerade för bättre förutsättningar för västkustens havsöring 120 000
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaBokproduktion: Ekologisk vattenvård med fokus på vattendirektivet 200 000
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaImplementering av appen "Fångstdatabanken" i förvaltningsarbetet för nationella vatten. 130 000
Östersjölaxälvar i SamverkanInformationsinsatser för att jobba mot beståndsspecifika mål i enskilda vattendrag 50 000
Sveriges fiskevattenägarförbundNytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän 120 000
Sveriges fiskevattenägarförbundInformationsinsatser för utveckling av fiskevården i de stora sjöarna 105 000
Östersjölaxälvar i SamverkanNationella och regionala informationsinsatser för att verka för bevarande och restaurering av laxälvarnas lek- och uppväxtmiljöer 50 000
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaFortsättning: Bokproduktion: Ekologisk vattenvård med fokus på vattendirektivet 250 000

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietAnsökan