Projektsida

Informationsskrift- Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet

Projektets syfte och mål är att ta fram en informations- och inspirationsskrift som kommer belysa EU:s ramdirektiv för vatten, Vattenförvaltningscykeln, Status och statusklassning, miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram, VISS, HaVs roll i vattenförvaltningen, Vattenmyndigheternas roll, länsstyrelsernas roll, vattenrådens roll, kommunernas roll samt fiskevårdsområdenas roll.

Sveriges Fiskevattenägarförbund
150000
SEK
2017 - 2017
Levande sjöar och vattendrag
Försörjande
3002
854-17

Relaterade projekt: Informationsinsatser inom fiskevården

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Informationsinsats för att få fler att engagera sig i arbetet med att återuppbygga de lokala fiskbestånden längs västkusten 270 000SEK
Östersjölaxälvar i SamverkanNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Fångstdata nationella vatten 250 000SEK
Sveriges fiskevattenägarförbundNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Vägledningsmaterial bildande av fiskevårdsområden 165 000SEK
Sveriges fiskevattenägarförbundNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Vägledningsmaterial för kontrollavgiften 125 000SEK
Sveriges fiskevattenägarförbundNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Nytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän 125 000SEK
Älvräddarnas SamorganisationNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Kunskap för levande vatten 100 000SEK
Världsnaturfonden WWFEkonomiska och sociala vinster av en miljöanpassad vattenkraft 230 000SEK
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaFler engagerade för bättre förutsättningar för västkustens havsöring 120 000SEK
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaBokproduktion: Ekologisk vattenvård med fokus på vattendirektivet 200 000SEK
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaImplementering av appen "Fångstdatabanken" i förvaltningsarbetet för nationella vatten. 130 000SEK
Östersjölaxälvar i SamverkanInformationsinsatser för att jobba mot beståndsspecifika mål i enskilda vattendrag 50 000SEK
Sveriges fiskevattenägarförbundNytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän 120 000SEK
Sveriges fiskevattenägarförbundInformationsinsatser för utveckling av fiskevården i de stora sjöarna 105 000SEK
Östersjölaxälvar i SamverkanNationella och regionala informationsinsatser för att verka för bevarande och restaurering av laxälvarnas lek- och uppväxtmiljöer 50 000SEK
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaFortsättning: Bokproduktion: Ekologisk vattenvård med fokus på vattendirektivet 250 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Övriga dokument
Ansökan