Projektsida

Förvaltning och skötsel av fiskevårdsområden

Projektets syfte och mål är att förbättra förvaltningen av fiskevårdsområdesföreningarna (men även andra fiskeförvaltande föreningar såsom samfälligheter) så att föreningarna kan drivas för en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling av landsbygden och fisket. Målet med arbetet är att ta fram ett modernt och pedagogiskt utbildningsmaterial som kan användas för utbildning av fiskevårdsområdesföreningar och andra fiskeförvaltande organisationer för utbildning både i form av klassrumsutbildning och studiecirklar.

Fiskevårdsområdesföreningarnas centralorganisation- Fiskevattenägarna
130000
2017 - 2017
Levande sjöar och vattendrag
Försörjande
3001
881-17

Relaterade projekt: Informationsinsatser inom fiskevården

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medel
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Informationsinsats för att få fler att engagera sig i arbetet med att återuppbygga de lokala fiskbestånden längs västkusten 270 000
Östersjölaxälvar i SamverkanNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Fångstdata nationella vatten 250 000
Sveriges fiskevattenägarförbundNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Vägledningsmaterial bildande av fiskevårdsområden 165 000
Sveriges fiskevattenägarförbundNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Vägledningsmaterial för kontrollavgiften 125 000
Sveriges fiskevattenägarförbundNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Nytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän 125 000
Älvräddarnas SamorganisationNationella/regionala informationsinsatser inom fiskevården - Kunskap för levande vatten 100 000
Världsnaturfonden WWFEkonomiska och sociala vinster av en miljöanpassad vattenkraft 230 000
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaFler engagerade för bättre förutsättningar för västkustens havsöring 120 000
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaBokproduktion: Ekologisk vattenvård med fokus på vattendirektivet 200 000
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaImplementering av appen "Fångstdatabanken" i förvaltningsarbetet för nationella vatten. 130 000
Östersjölaxälvar i SamverkanInformationsinsatser för att jobba mot beståndsspecifika mål i enskilda vattendrag 50 000
Sveriges fiskevattenägarförbundNytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän 120 000
Sveriges fiskevattenägarförbundInformationsinsatser för utveckling av fiskevården i de stora sjöarna 105 000
Östersjölaxälvar i SamverkanNationella och regionala informationsinsatser för att verka för bevarande och restaurering av laxälvarnas lek- och uppväxtmiljöer 50 000
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, SportfiskarnaFortsättning: Bokproduktion: Ekologisk vattenvård med fokus på vattendirektivet 250 000

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietAnsökan