Projektsida

Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar

Projektets syfte är att identifiera problemet med slam i relativt nya markbäddar genom att undersöka avloppsanläggningens delar men avseende på hydraulisk funktion, reningsfunktion samt sammansättning av avloppsvattnet och slammet/biohuden.

Luleå Tekniska Universitet
Luleå
484455
2017 - 2018
Hav i balans... & Ingen övergödning & Levande sjöar...
Reglerande och upprätthållande
2997
977-17

Relaterade projekt: Små Avlopp

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medel
Avloppsguiden ABMetodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk - samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll 900 000
Chalmers tekniska högskolaVerktyg för mikrobiell riskanalys av Små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar 652 000
JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknikGIS-baserat stöd för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd, demonstrationsprojekt 639 000
JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknikRiktlinjer för användning av bergkross i markbaserade avloppsanläggningar 520 000
VA-guidenVerktyg för bedömning av självrening vid prövning av Små avlopp, fosforretention och smittskydd 489 000
Norrtälje KommunMetod för provning av BDT-anläggningar 379 920
Lantbrukarnas riksförbund, LRFHållbart kretslopp av Små avlopp 365 000
WSPFörstudie för utveckling av kartverktyg för likvärdig prövning och effektiv tillsyn av Små avlopp 346 500
VA-guidenVA-rådgivning, ett stöd för effektiv tillsyn av Små avlopp 190 000
Knivsta KommunVakuumtoaletter i befintliga hus, metoder och kostnader för installation 175 000
Kungsbacka kommunUtvärdering av enskilda avloppsanläggningar 150 197
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLURiktlinjer för användning av biokol i små avloppsanläggningar 455 000
Region Halland- Miljösamverkan HallandEnskilda avlopp- fosforkällor 484 330
WSPFramtagande av förslag till nationella riktlinjer för registrering av uppgifter om små avlopp 145 000
JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknikStandardiserad utvärdering av paketlösningar för BDT-rening- fastställande av svensk metod 68 340

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietAnsökan
Kontakta diarietAnsökan
Kontakta diarietAnsökan
Kontakta diarietAnsökan
Kontakta diarietAnsökan