Projektsida

Arbete inom expertnätverk om marint skräp.

Projektets syfte och mål är att delta i arbete inom expertnätverk för marint skräp inom Helcom, för ökad regional harmonisering och kunskapsutveckling i genomförandet av havsmiljödirektivet vad gäller marint skräp. Projektet knyter an till "Mätningar av skräp på stränder i Kattegatt, Öresund och Östersjön", dnr 374-17.

Håll Sverige Rent
Stockholm
75000
2017 - 2017
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ej aktuellt
2995
1016-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietAnsökan