Projektsida

Släktäkt Vitviken norra

Syftet med projektet är att skörda släke längs en sträcka av stranden vid Vitviken i Boge omdelbart norr om de delar av badstranden från Åminne och norrut som under flera år har skördats på släke för att detta ska minska kväve och fosforläckaget till Östersjön samt att borttagandet ska förbättra området för det rörliga friluftslivet. Målet är att få bort mängder av mångårigt ackumulerade tångvallar. Det komposterade släket ska användas för jordförbättring av strandängar och gamla brukade åkrar på närbelägen skogsfastighet.

Pingstvägens stugförening
22500
2017 - 2017
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
2832
501-42-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentLOVA-Beslut
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietAnsökan
Kontakta diarietLOVA- Slutrapport
Kontakta diarietSlutrapport eget format