Projektsida

Åtgärdsprojekt Nimmern - för ökad vattenstatus och Greppa näringsflödet till sjön

Reduktionsfisket avser att förbättra vattenkvaliteten i sjön genom att återställa sjöns ekologiska balans. Ansökan gäller år fem av reduktionsfisket. När vitfisk (främst braxen och mört) avlägsnas blir det mer djurplankton kvar vilket skapar ett större tryck på växtplanktonen och därigenom minskas algblomningen. Läckaget av fosfor till vattenmassan minskar då antalet fiskar som rör upp sedimenten minskar, på sikt kommer därmed också bidraget av fosfor till den närbelägna sjön Åsunden att minska.

Nimmerns Fiskevårdsområde
1358200
2016 - 2020
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
2823
501-520-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.