Projektsida

Musselskörd i Sankt Anna skärgård

Syftet med projektet är att en musselodling bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i skärgården genom att musslorna filtrerar bort näringsämnen från vattnet. Detta innebär att kväve och fosfor lyfts bort från vattenmassan när musselodlingen skördas och att vattnet i närområdet blir klarare. Den aktuella delen av projektet går ut på att ta fram en modell för skörd och logistik kopplat till ”longline” musselodling och att testa och ta fram anpassad skördeutrustning. Musselodlingen ingår delvis som en del i ett större EU-projekt (Baltic Blue Growth) där även möjligheterna att tillverka djurfoder av musslor utreds, då sluter man dessutom näringskretsloppet mellan land och hav då näringsämnena återförs till lantbruket i form av djurfoder.

Vattenbrukscentrum Ost (VCO)
140000
2017 - 2018
Ingen övergödning
Försörjande
2821
501-522-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.