Projektsida

Förbättring av Nimmerns vattenkvalitet, del 4

Reduktionsfisket avser att förbättra vattenkvaliteten i sjön genom att återställa sjöns ekologiska balans. Ansökan gäller år fyra av projektet ”Förbättring av Nimmerns vattenkvalitet”. När vitfisk (främst braxen och mört) avlägsnas blir det mer djurplankton kvar vilket skapar ett större tryck på växtplanktonen och därigenom minskas algblomningen. Läckaget av fosfor till vattenmassan minskar då antalet fiskar som rör upp sedimenten minskar, på sikt kommer därmed också bidraget av fosfor till den närbelägna sjön Åsunden att minska.

Nimmerns Fiskevårdsområde
343750
2016 - 2016
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
2820
501-13557-15

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.