Projektsida

Lågflödesmuddring i Hällerstadsjön, Söderköping

Målet är att minska övergödningsproblemen i vattenförekomsten och vatten som påverkas av dessa. Målet är även att cirkulera fosfor från att vara ett problem i sedimenten till att komma till nytta på åkern. Syftet med projektet är ett utföra fullskaleförsök för att testa och utvärdera metoden för lågflödesmuddring. Dessutom är syftet att utveckla metoder för återföring av fosforrika sediment till åkermark.

Söderköpings kommun
870000
2016 - 2018
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
2818
501-12276-15

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.