Projektsida

Förbättring av vattenkvaliteten i sjöarna Asplången och Hällerstadsjön, del 3

Reduktionsfisket avser att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna genom att återställa sjöns ekologiska balans. Ansökan gäller del tre av projektet ” Förbättring av vattenkvaliteten i sjöarna Asplången och Hällerstadsjön”. När vitfisk (främst braxen och mört) avlägsnas blir det mer djurplankton kvar vilket skapar ett större tryck på växtplanktonen och därigenom minskas algblomningen. Läckaget av fosfor till vattenmassan minskar då antalet fiskar som rör upp sedimenten minskar, på sikt kommer därmed också bidraget av fosfor till den nedströms liggande havsviken Slätbaken att minska.

Asplången och Hällerstadsjöns Fiskevårdsområdesförening
230000
2016 - 2017
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
2817
501-1586-16

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.