Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2360
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Länsstyrelsen Västra GötalandKonferens och utbildningsdagar för fisketillsyn inom Fisketillsyn VästProjektet har som mål att genomföra en konferens och utbildningsdagar för att utveckla fisketillsyn och kontroll inom området Fisketillsyn Väst (Vänern, Vättern och Kustvattenområdet i Västra Götalands och Hallands län).615-19 100 000SEK
Lidköpings kommunLidköping Innovation Wastewater Eco-Hub (LIWE LIFE)Projektet medfinansieras av HaV och syftar till att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem genom att demonstrera avancerad avloppsvattenreningsteknik och samtidigt förbättra det nya avloppsreningsverkets resurs- och energieffektivitet.2214-17 210 316EUR
Vattenmyndigheten, Södra ÖstesjönWATERDRIVEHaV medfinansierar projektet som syftar till att öka effektiviteten i vattenförvaltningen med fokus på minskad näringsbelastning från jordbrukslandskapet till Östersjön och "inland waters" genom stärkt kapacitet hos offentliga och privata organisationer/aktörer som arbetar med vattenkvalitetsfrågor.1386-18 22 626EUR
JordbruksverketWATERDRIVEHaV medfinansierar projektet som syftar till att öka effektiviteten i vattenförvaltningen med fokus på minskad näringsbelastning från jordbrukslandskapet till Östersjön och "inland waters" genom stärkt kapacitet hos offentliga och privata organisationer/aktörer som arbetar med vattenkvalitetsfrågor.1385-18 26 562EUR
Västerviks kommunWATERDRIVEHaV medfinansierar projektet som syftar till att öka effektiviteten i vattenförvaltningen med fokus på minskad näringsbelastning från jordbrukslandskapet till Östersjön och "inland waters" genom stärkt kapacitet hos offentliga och privata organisationer/aktörer som arbetar med vattenkvalitetsfrågor.1384-18 39 875EUR
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU UppsalaWATERDRIVEHaV medfinansierar projektet som syftar till att öka effektiviteten i vattenförvaltningen med fokus på minskad näringsbelastning från jordbrukslandskapet till Östersjön och "inland waters" genom stärkt kapacitet hos offentliga och privata organisationer/aktörer som arbetar med vattenkvalitetsfrågor.1383-18 130 775EUR
Göteborgs universitetUtveckling av en plattform för hållbar blå ekonomi, innovation och näringslivsutvecklingProjektets syfte och mål är att etablera en nationell tillgänglig plattform för samverkan mellan aktörer inom forskning, innovation, näringsliv och förvaltning. Plattformen ska verka för utveckling av en hållbar blå ekonomi som svarar mot några av de utmaningar som samhället står inför.1260-19 6 000 000SEK
Länsstyrelsen Västra GötalandArbete som stödjer Havs- och vattenmyndighetens vägledning inom miljöbalkens områdeHavs- och vattenmyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna i Norrbottens län, Västernorrlands län samt Västra Götalands län för avsikt att arbeta med vägledning för tillsyn, prövning och omprövning av vattenverksamheter.789-19 1 290 000SEK
Länsstyrelsen VästernorrlandArbete som stödjer Havs- och vattenmyndighetens vägledning inom miljöbalkens områdeHavs- och vattenmyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna i Norrbottens län, Västernorrlands län samt Västra Götalands län för avsikt att arbeta med vägledning för tillsyn, prövning och omprövning av vattenverksamheter.927-19 1 290 000SEK
Länsstyrelsen NorrbottenArbete som stödjer Havs- och vattenmyndighetens vägledning inom miljöbalkens områdeHavs- och vattenmyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna i Norrbottens län, Västernorrlands län samt Västra Götalands län för avsikt att arbeta med vägledning för tillsyn, prövning och omprövning av vattenverksamheter.815-19 1 290 000SEK
  • 1 - 10 av 2360