Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2109
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningBeslutade medelDiarienr
JordbruksverketResultat- och värdebaserade ersättningar inom ramen för regeringsuppdraget om utvärdering av CAP:s miljöeffekterSyftet med projektet är att tillhandahålla underlag för att kunna införa ersättningar i kommande svenska landsbygdsprogram som på ett mer effektivt sätt kan bidra till minskad övergödning och ett rikt odlingslandskap än vad som är fallet idag.4000004190-14
Segeåns Vattendragsförbund och VattenrådAnläggning av dammar och våtmarkerProjektet gäller att anlägga motsvarande 10 ha (ca 3,3 ha per år) nya dammar eller våtmarker inom Segeåns avrinningsområde, samt att utöver nyanläggning också restaurera eller förbättra befintliga dammar och våtmarker som är i behov av detta. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten genom att minska näringsläckaget till vattendragen och Öresund. Projektet ska påbörjas mars 2018 och avslutas oktober 2020.1500000501-30643-2017
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Öregrund Reproduktion hos torsk i Ålands havProjektets mål är att att bidra till ett framgångsrikt genomförande och utvecklande av EU:s fiskeripolitik, på EU- och nationell nivå, genom undersökningar av befruktningsframgång hos torsk i Ålands hav.1500002435-18
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUPowerdoors — mjuka trålbord som ej påverkar bottenProjektets ska ta fram ett "mjukt trålbord" som inte påverkar botten och som är utformat som en flygande drake.16440002401-18
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUFiskereglering i marina skyddade områdenProjektet har som mål att i delprojekt (1) bistå med fortsatt rådgivning i samband med reglering av fiske inom marina skyddade områden, och i delprojekt (2) upprätta förslag till uppföljningsprogram för att studera effekter av bevarandeåtgärder inom de marina skyddade områdena.42500001262-18
Coalition Clean BalticCCB BALT-ACT2Projektets övergripande syfte är att upprätthålla ett strategiskt arbete för att representera, koordinera och aktivera det civila samhället och CCBs medlemsorganisationer i Havsmiljödirektivet och EU:s gemensamma fiskeripolitik. Detta kopplat till flertalet specifika områden som fiske, art- och områdesskydd, marint skräp och i tvärsektoriella frågor som migrerande och främmande arter samt klimatanpassning i Östersjöregionen.2402902820-18
Lunds universitetLESS IS MORE — Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and other contaminants of emerging concernDet övergripande projektet, där flera aktörer ingår, ska genom tre investeringar i pilotanläggningar; demonstrera, utveckla och validera nya tekniska lösningar för avancerad rening från läkemedelsrester, andra svårnedbrytbara ämnen och antibiotikaresistenta bakterier.1484132243-17
Sweden Water ResearchLESS IS MORE — Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and other contaminants of emerging concernDet övergripande projektet, där flera aktörer ingår, ska genom tre investeringar i pilotanläggningar; demonstrera, utveckla och validera nya tekniska lösningar för avancerad rening från läkemedelsrester, andra svårnedbrytbara ämnen och antibiotikaresistenta bakterier.145975469-18
Högskolan KristianstadLESS IS MORE — Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and other contaminants of emerging concernDet övergripande projektet, där flera aktörer ingår, ska genom tre investeringar i pilotanläggningar; demonstrera, utveckla och validera nya tekniska lösningar för avancerad rening från läkemedelsrester, andra svårnedbrytbara ämnen och antibiotikaresistenta bakterier.49263104-18
Länsstyrelsen Västra GötalandFörvaltning och återställande av ålgräsängarProjektet ska bidra till att ålgräset i Bohuslän återhämtar sig genom ökad utbredning både inom och utom skyddade områden. Målet med projektet är både att utföra en storskalig restaurering av ålgräs inom områden som har förlorat ålgräs och där förutsättningarna för tillväxt idag är gynnsamma, samt att ta fram nya metoder för att förbättra förutsättningarna för tillväxt i områden som har förlorat ålgräs, men där ålgräs inte kan leva idag.44841333611-17
  • 1 - 10 av 2109