Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2349
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Havsmiljöinstitutet, HMIVerksamhet vid Havsmiljöinstitutet 2019Havsmiljöinstitutet arbetar med att ta fram forskningsbaserad kunskap om miljötillståndet i haven runt Sveriges kuster. Institutets verksamhet stödjer arbetet med miljömålen: ”Hav i balans samt en levande kust och skärgård” och ”Ingen övergödning”.524-19 5 000 000SEK
Länsstyrelsen NorrbottenReArc Ecological Restoration of Artic RiversHavs- och vattenmyndigheten medfinansierar projektet vars mål år att restaurera påverkade vattendrag. För den svenska delen innebär detta främst att praktiskt restaureringsarbete kommer utföras i de mest värdefulla delarna av Luleälven, inklusive Linabäcken, tillsammans med berörda kommuner samt Vattenfall. Projektet syftar bland anant även till att utbyta kunskap och förbättra samverkan mellan de deltagande länderna Sverige, Norge, Finland och Ryssland.142-17 206 669EUR
Havsmiljöinstitutet, HMISvenskt deltagande i ICES WGSOCIALBidraget innebär stöd för löne- och resekostnader för deltagande i ICES WGSOCIAL under 2019. Stödet bidrar till kostnader för att delta i ett möte med ICES WGSOCIAL planerat 11-15 mars 2019 samt uppföljning och återrapportering till Havs- och vattenmyndigheten.772-19 35 358SEK
Länsstyrelsen KalmarStöd till ordförandeskap i ICES WGIABBidraget är ett stöd i form av löne- och resekostnader för ordförande vid ICES WGIAB under 2019. Stödet bidrar till kostnader för att delta i ett möte med ICES WGIAB planerat 8-12 april samt uppföljning och återrapportering till Havs- och vattenmyndigheten.320-19 53 000SEK
Sveriges Geologiska undersökning, SGUFortsatt arbete inom havsplanering, Symphony och marint områdesskydd vid SGU under 2019Arbetet ska ta fram kunskaps- och planeringsunderlag för en hållbar ekosystembaserad fysisk havsplanering. Fokusområden för projektet är att utgöra stöd till havsplaneringen, stöd till Symphony, utveckling av Omvända kartan och därmed sammanhängande med marin pedagogik.4700-18 3 500 000SEK
Länsstyrelsen VärmlandArbete med regionala åtgärdsplaner, enligt förordning (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendragBidraget stödjer arbetet med de regionala åtgärdsplanerna som utgör underlag för att samordna verksamheten, höja kvalitén och skapa en enhetlig grundstruktur i kalkningsverksamheten. Åtgärdsplanerna kommer även att vara en grund i Havs- och vattenmyndighetens kommande arbete med att ta fram en ny nationell plan för kalkningsverksamheten. Kalkningsverksamheten är betydelsefull för att motverka effekterna av försurningen på vattenmiljön genom att väl fungerande kalkningar resulterar i att försurningskänsliga arter kan överleva och reproducera sig.811-19 450 000SEK
Länsstyrelsen Västra GötalandArbete med regionala åtgärdsplaner, enligt förordning (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendragBidraget stödjer arbetet med de regionala åtgärdsplanerna som utgör underlag för att samordna verksamheten, höja kvalitén och skapa en enhetlig grundstruktur i kalkningsverksamheten. Åtgärdsplanerna kommer även att vara en grund i Havs- och vattenmyndighetens kommande arbete med att ta fram en ny nationell plan för kalkningsverksamheten. Kalkningsverksamheten är betydelsefull för att motverka effekterna av försurningen på vattenmiljön genom att väl fungerande kalkningar resulterar i att försurningskänsliga arter kan överleva och reproducera sig.810-19 450 000SEK
Länsstyrelsen JönköpingArbete med regionala åtgärdsplaner, enligt förordning (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendragBidraget stödjer arbetet med de regionala åtgärdsplanerna som utgör underlag för att samordna verksamheten, höja kvalitén och skapa en enhetlig grundstruktur i kalkningsverksamheten. Åtgärdsplanerna kommer även att vara en grund i Havs- och vattenmyndighetens kommande arbete med att ta fram en ny nationell plan för kalkningsverksamheten. Kalkningsverksamheten är betydelsefull för att motverka effekterna av försurningen på vattenmiljön genom att väl fungerande kalkningar resulterar i att försurningskänsliga arter kan överleva och reproducera sig.809-19 200 000SEK
Länsstyrelsen VästernorrlandArbete med regionala åtgärdsplaner, enligt förordning (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendragBidraget stödjer arbetet med de regionala åtgärdsplanerna som utgör underlag för att samordna verksamheten, höja kvalitén och skapa en enhetlig grundstruktur i kalkningsverksamheten. Åtgärdsplanerna kommer även att vara en grund i Havs- och vattenmyndighetens kommande arbete med att ta fram en ny nationell plan för kalkningsverksamheten. Kalkningsverksamheten är betydelsefull för att motverka effekterna av försurningen på vattenmiljön genom att väl fungerande kalkningar resulterar i att försurningskänsliga arter kan överleva och reproducera sig.808-19 200 000SEK
Länsstyrelsen VästerbottenArbete med regionala åtgärdsplaner, enligt förordning (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendragBidraget stödjer arbetet med de regionala åtgärdsplanerna som utgör underlag för att samordna verksamheten, höja kvalitén och skapa en enhetlig grundstruktur i kalkningsverksamheten. Åtgärdsplanerna kommer även att vara en grund i Havs- och vattenmyndighetens kommande arbete med att ta fram en ny nationell plan för kalkningsverksamheten. Kalkningsverksamheten är betydelsefull för att motverka effekterna av försurningen på vattenmiljön genom att väl fungerande kalkningar resulterar i att försurningskänsliga arter kan överleva och reproducera sig.807-19 200 000SEK
  • 1 - 10 av 2349